Persoanele fizice şi neplătitorii de TVA plătesc TVA dacă achiziţionează mijloace de transport noi

Persoanele fizice, impozabile sau neimpozabile, și persoanele juridice neȋnregistrate ȋn scopuri de TVA, plătesc TVA, dacă achiziționează mijloace de transport noi, din țări membre ale Uniunii Europene, dacă locul achiziției este ȋn Romȃnia (bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru către Romȃnia). (Cod Fiscal, art.268, alin.3, litera b.)

Obligativitatea plății TVA de către persoane neȋnregistrate ȋn scopuri de TVA intervine doar ȋn cazul achiziției de mijloace de transport noi, acestea ȋnsemnȃnd active care ȋndeplinesc următoarele condiții:
1. în cazul unui vehicul terestru, acesta să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000 km;
2. în cazul unei nave, aceasta să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore;
3. în cazul unei aeronave, aceasta să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore. (Cod Fiscal, art. 266 alin.3)

Mijloacele de transport reprezintă:

  • o navă care depășește 7,5 m lungime,
  • o aeronavă a cărei greutate la decolare depășește 1.550 kg
  • un vehicul terestru cu motor a cărui capacitate depășește 48 cm3 sau a cărui putere depășește 7,2 kW,
    destinate transportului de pasageri sau bunuri,
    cu excepția:
  • navelor atribuite navigației în largul mării și care sunt utilizate pentru transportul de         călători/bunuri cu plată sau pentru activități comerciale, industriale sau de pescuit, precum și a navelor utilizate pentru salvare ori asistență pe mare sau pentru pescuitul de coastă;
  • aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport               internațional de persoane și/sau de bunuri cu plată.

Nu plătesc TVA persoanele fizice, persoanele impozabile și firmele neȋnregistrate ȋn scopuri de TVA, care achiziționează mijloace de transport care nu sunt noi, cu mențiunea ca ultimelelor 2 categorii li se impune un plafon de 10.000 euro (Cod Fiscal, art. 268, alin. 4).
Persoanele impozabile și persoanele juridice neȋnregistrate ȋn scopuri de TVA beneficiază de scutire de TVA dacă valoarea totală a achizițiilor intracomunitare de bunuri, care nu sunt noi, nu depășește, pe parcursul anului curent sau nu a depășit pe parcursul anului anterior, plafonul de 10.000 euro (34.000 lei). În cazul în care plafonul este depăşit, acestea sunt obligate să solicite ȋnregistrarea ȋn scopuri de TVA.

Conform prevederilor art. 268 alin. (6) din Codul fiscal, persoanele impozabile care efectuează numai operațiuni pentru care taxa nu este deductibilă și persoanele juridice neimpozabile, care nu sunt înregistrate și nu au obligația de a fi înregistrate în scopuri de TVA , care nu depășesc plafonul pentru achiziții intracomunitare, pot opta pentru regimul general prevăzut la art. 268 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. Aceste persoane sunt obligate la plata taxei în România pentru toate achizițiile intracomunitare de bunuri de la data la care își exercită opțiunea și vor solicita un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal (cod special de TVA  pentru persoanele care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii).
Persoanele înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal pot comunica acest cod altor persoane numai pentru achiziții intracomunitare de bunuri, pentru prestări de servicii intracomunitare și pentru achiziții de servicii intracomunitare.

Aceste persoane pot solicita anularea înregistrării oricând după încheierea a 2 ani calendaristici ce urmează celui în care s-au înregistrat.