Câinele, cel mai bun prieten al omului, se amortizează ȋn 48 de luni

La fel și prietenii lui, dacă sunt cȃini de pază sau de vȃnătoare. Din punct de vedere contabil, animalele pot fi considerate mijloace fixe amortizabile.
Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (HG 2139/2004) repartizează mijloacelor fixe amortizabile ȋn 3 mari grupe:
- Grupa 1 – Construcții;
- Grupa 2 – Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații;
- Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și
materiale și alte active corporale.
Ȋn grupa 2 se ȋncadrează, pe lȃngă alte animale, și cȃinii de pază sau de vȃnătoare. Așadar, cel mai bun prieten al omului cȃt și puiul său, sunt ȋnregistrați contabil ca mijloc fix, amortizabil ȋn 4-8 ani, conform codului de clasificare 2.4.1.5.

Mijloacele fixe sunt obiecte tangibile sau ansambluri de obiecte aflate ȋn proprietatea unei societăți, deținute ȋn scopul obținerii de venituri, destinate utilizării pe perioade mai mari de 1 an şi au o valoare de intrare de cel puțin 2.500 RON.

Utilizarea cȃinelui de pază, contribuie indirect la obținerea de venituri, prin diminuarea cheltuielilor. Deși nu există potențial productiv, fluxurile de trezorerie sunt generate fie de venituri (prin creșterea ȋncasărilor) fie de cheltuieli (prin diminuarea plăților).
Cȃinele este așadar mijloc fix, amortizabil.
Amortizarea se calculează de la data punerii ȋn funcțiune și pȃnă la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratei de utilizare economică și condițiilor de utilizare a acesteia (OMFP 1802/2014). Durata de utilizare economică reprezintă durată de viața utilă, mai exact perioada ȋn care cȃinele este disponibil pentru utilizare.
Durată normală de funcționare este mai redusă decȃt durata de viață a cȃinelui.

De exemplu o firmă de pază achiziționează un cȃine, la preț de 2.500 de lei. Cȃinele are vȃrsta de 2 ani. Se estimează durata de viață la 15 ani. Firma trebuie să identifice o durată utilă de funcționare, ȋn care ȋși recuperează din punct de vedere fiscal, prin amortizare, cheltuiala cu achiziția cȃinelui. Această durată utilă este stabilită ȋn Nomenclatorul Mijloacelor Fixe pe perioada a 48 – 96 luni. Ȋn  48 de luni (perioada minimă de amortizare) de exemplu, firma trebuie să ȋși amortizeze cheltuiala, adică să recupereze treptat valoarea mijlocului fix consumat ȋn procesul economic.
Ȋmpărțind valoarea de achiziție a cȃinelui, de 2.500 de lei, la perioada de amortizare de 48 de luni rezultă o amortizare lunară a cȃinelui de 52,08 lei.
Mijlocul fix, in cazul nostru cȃinele, poate fi scos din funcțiune, după expirarea duratei normale de funcționare, ceea ce ȋnseamnă că dupa 4 ani cȃinele, acum ȋn vȃrstă de 6 ani, se poate pensiona.
Nu este obligatorie scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cu durata de utilizare expirată, atȃta timp cȃt îşi păstrează capacitatea de muncă şi au o stare de sănătate bună .