Firmele vor putea folosi un telefon inteligent, tabletă sau laptop în loc de casă de marcat cu jurnal electronic

Guvernul a modificat legislaţia privind casele de marcat cu jurnal electronic.

Modificările sunt reglementate de  Hotărârea nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în Monitorul Oficial în data de 20 noiembrie 2017 (data intrării în vigoare).

Încă din data de  8 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă, Guvernul a anunţat modificarea, prin hotărâre, a normelor metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie să le îndeplinească pentru a fi autorizate.

(Potrivit unei ordonanțe adoptate în luna august de Guvern, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru firmele mijlocii şi mari, respectiv de la 1 august 2018, pentru firmele mici, realizându-se înlocuirea treptată a celor de generație veche cu rolă jurnal de hârtie).

Principalele elemente de noutate cuprinse în actul normativ sunt:

  • Firmele vor putea folosi un telefon inteligent, tabletă sau laptop în loc de casă de marcat cu jurnal electronic. Legislaţia face posibilă, la opțiunea contribuabilului, achiziționarea și utilizarea unui alt dispozitiv, de tip PC, telefon inteligent, tabletă, POS, conectat la o imprimantă fiscală.
  • Fiecare aparat de marcat va trebui să conțină un modul fiscal propriu, prin intermediul căruia controlează operațiunile specifice activității fiscalizate, precum și un modul de comunicație, care poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare și supraveghere al ANAF.
  • A fost eliminată obligaţia contribuabilului (care distribuie case de marcat) de a solicita şi obţine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, certificatul de atestare fiscală urmând a fi solicitat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor.
  • Prin implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale, se crează premisele debirocratizării procedurilor efectuate în legătură cu aparatele de marcat (fiscalizare, sigilare, schimbarea memoriei fiscale sau a jurnalului electronic, reparații, etc.) înregistrarea acestora urmând să se realizeze electronic.
  • Rezumatul  bonului fiscal  care se transmite la ANAF cuprinde : valoarea totală a bonului fiscal; numărul de ordine al bonului; data, ora și minutul emiterii bonului; seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal; valoarea totală a TVA pe cote ale acesteia.
  • în cazul utilizatorilor care nu sunt plătitori de TVA se tipărește pe bonul fiscal, cu majuscule, după mențiunile privind taxa pe valoarea adăugată, textul “NEPLĂTITOR TVA".
  • Termenul de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a fost majorat de la 3 ani la 5 ani. Totodată, a fost introdusă noțiunea de reautorizare, aceasta putând fi solicitată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației.