Ce tip de cadouri pot oferi de Crăciun companiile

Cu ocazia Crăciunului, angajatorii pot oferi salariaţilor şi copiilor minori ai acestora cadouri în bani, bunuri, vouchere de cumpărături sau tichete cadou.

Începând cu 1 ianuarie 2016, Codul fiscal a reglementat un tratament fiscal mai bun pentru acordarea cadourilor de Crăciun.

Acordarea de cadouri în limita a 150 lei fiecare
Angajatorii au cadrul legal prin care pot oferi cadouri de Crăciun copiilor minori ai angajaţilor cât şi angajaţior. Cadourile sunt neimpozabile ȋn măsura ȋn care valoarea cadourilor, pentru fiecare persoană în parte, nu depășește 150 lei.
Valoarea care depășește plafonul de 150 lei se consideră avantaj ȋn natură acordat angajatului, se include ȋn venitul salarial și se impozitează (adică se include ȋn baza contribuțiilor sociale obligatorii, și totodată se ia ȋn considerare la stabilirea venitului impozabil cota de 16%).

Acordarea de tichete cadou în limita a 150 lei
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora, pentru fiecare persoană în parte, nu depăşeşte 150 lei.
Angajatorul poate alege să ofere aceste stimulente angajaţilor şi copiilor acestora fără a avea însă o obligaţie legală în acest sens. Totodată, angajatorul poate opta să nu acorde cadouri cu ocazia Crăciunului sau să aloce un buget mai mic de 150 lei pe persoană. Plafonul de  150 lei este relevant în stabilirea valorii impozabile, dacă acesta este depăşit, fără a reprezenta o sumă obligatoriu a fi oferită angajaţilor sau copiilor.

Plafonul de 150 lei, atât în cazul cadourilor cât şi al tichetelor cadou, se aplică fiecărui angajat şi fiecărui copil minor al angajatului. În situaţia în care ambii părinţi lucrează pentru acelaşi angajator, angajatorul va putea acorda copilului minor al acestora cadouri în limita maximă de 300 lei (150 x 2), diferenţa peste 300 lei fiind considerată venit impozabil din salarii.

Cadouri oferite clienţilor sau furnizorilor:
(Alte) facilități fiscale
Companiilor  care  doresc să ofere cadouri  nu doar angajaţilor ci si partenerilor de afaceri le reamintim  cele 2 facilități pe care le oferă Codul Fiscal astfel ȋncȃt cadourile oferite să nu fie considerate avantaje în natură:

  1. personalizarea cadourilor – cadourile pot fi ȋncadrate la cheltuieli de reclamă și publicitate, fiind deductibile integral, necondiționate potrivit destinației sau cuantunului.
  2. acordare de bunuri cadou ȋn limita a 100 lei, exclusiv TVA - cheltuiala cu aceste cadouri ar putea fi încadrată la cheltuieli de protocol firmă, cu deductibilitate 2% din profit.